Pravidla

OBECNÉ Aktualizováno: 5. 1. 2017 00:16

 • Na serveru platí přísný zákaz používání Nicku kontroverzních postav. Nebudeme tolerovat žádné Nicky fašistů, komunistů a dalších zločineckých organizací, jak z minulosti, tak současnosti. V opačném případě dojde k zablokování postavy.
 • Každý nový hráč má 14-ti denní ochranu, která zaniká útočenim hráče pod ochranou na ostatní hráče.
 • Zabijeni hráčů je povoleno pouze mimo claim v jakoukoliv dobu, v hodince i v rámci claimu . 
 • Každý hráč by měl mít rodové (druhé) jméno shodné s názvem rodu, do kterého patří nebo hodlá vstoupit. Tolerovány jsou i případné zkratky, ovšem v případě, že se bude jednat o zkratku, která nápadně připomíná název příslušného rodu. Pro případné změny kontaktujte Admina.
 • Každý hráč smí mít jen jednu postavu. V případě dvou, nebo více vytvořených postav, bude ponechána pouze ta nejnovější. Ostatní budou odstraněny včetně všech skillů.
 • Pokud hráč na serveru nebude aktivní více jak 30 dní, tak jeho postava bude kompletně smazána. Veškeré skilly apod. budou odstraněny.
 • Claimování nalezišť a dolů je zakázáno, pokud není součástí osady. V případě porušení tohoto pravidla, bude claim okamžitě zrušen. Hráč, který ho vytvořil, bude upozorněn.
 • Kdo bude přistižen pod mapou, bude vyhozen ze serveru a jeho postava bude dočasně zablokována. Pokud bude hráč přistižen opakovaně, bude následovat kompletní smazání jeho postavy.
 •  Zákaz používání levitujících předmětů (např. překonávání překážek, blokování skladů,budov  spawning na nedostupné truhly, atd.).
 • Je zakázáno používat artistické kousky na překonávání hradeb např. 2 koně a postava na sobě, nebo kůň a 2 postavy. Kdo bude přistižen při této činnosti např. při hodince, bude vyhozen ze serveru a následně bude dočasně zablokována jeho postava.
 • Zákaz používání vulgarismů vůči ostatním hráčům, nebo jejich zesměšňování v rámci Global chatu. Prozatímní postih bude vyhození ze serveru. Což by mělo stačit na to, abyste vychladli, než se opět nalogujete do hry. Pokud se bude tento prohřešek stále opakovat, dojde ke smazání postavy a následnému blokování Steam účtu (kompletní BAN). Pokud se budete urážet, nebo nadávat ostatním hráčům na Local chatu, pak se nebude provinilec trestat, neboť je zde možnost nadávku oplatit killem urážejícího hráče.
 • Zabití Admina při jeho nepřítomnosti a následné okradení bude trestáno dočasným zablokováním postavy, která tento útok vedla. Jelikož Admin je tu pro vás abyste vy mohli hrát. Admin tu není pro vaše potěšení ze zabíjení.
 • Je zakázáno se odlogovávat na cizím území, ať už v hodince, nebo mimo ni. Kdo bude při tomto činu přistižen, následuje zablokování konkrétní postavy na týden. Trestat se nebude pouze ve výjimečných případech jako např. restartu serveru apod.
 • Je zakázáno bourat budovy , ktere přímo nesouvisí s útokem na ostatní claim.To znamená že zbourat se dá brána nebo hradba , monumenty.
 • V případě podezření na porušení pravidel je potřeba čin zdokumentovat. Udělejte např. screenshot (klávesa F12) nebo video (např. FRAPS) a zašlete tento pořízený materiál Adminům. Admini pak rozhodnou o dalším postupu.
 • Na serveru je obchod, kde je možno zakoupit mnoho věcí. Platidlem jsou pouze mince, které bude možno získat např. při různých eventech nebo prodejem surovin. Obchodování přímo mezi rody i bez použití mincí není zakázáno. Pro více informací o obchdě kontaktujte kteréhokoli admina.
 • V případě, že bude vyhlášen Event, bude tato informace prezentovávna v Global chatu s dostatečným předstihem. Zúčastnění není povinné, záleží pouze na vašem rozhodnutí, zda se zúčastníte nebo ne. Ovšem pokud si někdo bude stěžovat, že ostatní rody dostávají ceny a hráč se sám nezůčastní, nebude na tuto skutečnost brán zřetel, jelikož všichni dostali stejnou nabídku.
 • Adresa Teamspeaku je ts3.cz:9070, kde budou mít všichni hráči stejná jména jako na herním serveru. Každý rod dostane svoji místnost, která bude chráněna heslem, které si hráči sami zvolí. Dále budou na Teamspeaku společné místnosti jako např. „Společenská místnost“, „Obchod“, „Event“ apod. Tyto místnosti chráněny heslem nebudou. Použítí našeho TS je povinné neboť admin občas potřebuje komunikovat s hráči přímo.
 • O tom co je a co není porušení pravidel rozhoduje Admin. Admin si vyhrazuje právo nesdělovat odůvodnění proč se tak rozhodl. Jeho slovo je konečné a nebudou tolerovány žádné diskuze o jeho rozhodnutí, v opačném případě bude následovat vyhození ze serveru.
 • V případě opakovaného porušení výše uvedených pravidel bude zablokován Steam účet s konečnou platností pro tento server.
 • V případě technického problému neprodleně ohlaste tuto skutečnost Adminům na Teamspeaku nebo na webu http://lif.kvalitne.cz/ kde je formulář pro tento účel. Na tomto webu je i možnost hlasování do anket.